ANVÄNDARVILLKOR DASHL CLUB (Prenumeration)

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.dashl.se (“Webbplatsen”) , den prenumerationstjänst som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationen” även refererat till som “Dashl Club”, “Nails On Repeat” eller “Brows On Repeat” om enbart en specifik prenumeration avses), samt den tjänst som levereras enligt Prenumerationen. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.

1. INFORMATION OM OSS
Dashl AB. Organisationsnummer: 559082-2978 Adress: Dashl AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm, E-post: hello@dashlbeauty.com.

2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID
2.1 Du får ansöka om Prenumeration om du är minst 18 år.
2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Din prenumeration kan ta upp till 24 timmar innan den aktiveras.
2.3. För att bli Prenumerant behöver du skapa ett konto på Dashl och godkänna våra användarvillkor samt ladda upp din profilbild. Prenumerationen är personlig.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.
2.5 Nails On Repeat erbjuds i två olika prenumerationsformer; Miss Flexible och Queen All Year.
2.6 Miss Flexible Ingen bindningstid. Prenumerationen förnyas per automatik månadsvis tills den avslutas. Uppsägningstid 30 dagar före en ny månadsperiod ska börja. Finns att välja i följande:
Miss Flexible - Base Gäller på samtliga Beauty Bar by Dashl i Sverige med undantag av Beauty Bar by Dashl, Åhléns City.
Miss Flexible - Plus Gäller på samtliga Beauty Bar by Dashl i Sverige.
2.7 Queen All Year Tolv (12) månaders bindningstid. Gäller på samtliga Beauty Bar by Dashl i Sverige. Denna prenumerationsform ger dig en lägre månadskostnad och du erhåller en exklusiv startgåva i form av ett digitalt presentkort till värde av 300 kr på Dashls veganska beauty sortiment. Du erhåller även 10% rabatt på dashlbeauty.com samt inbjudan till events och förtur på nya produktlanseringar.
Queen All Year - Base Gäller på samtliga Beauty Bar by Dashl i Sverige med undantag av den vid Åhléns City.
Queen All Year - Plus Gäller på samtliga Beauty Bar by Dashl i Sverige.
2.8 I ovan prenumerationsformer (avsnitt 2.6 och 2.7) gäller följande: Man kan endast ha tre förbokade behandlingar aktiva samtidigt. När en behandling har passerat kan man boka in en till behandling så länge det inte överskrider max tre aktiva bokningar åt gången. Tjänsten är begränsad så att det ej överanvänds då det ej rekommenderas att man gör manikyr-behandlingar för ofta för att inte skada nageln. På grund av detta tillåts max fyra (4) behandlingar i månaden per prenumerant.
2.9 I ovan prenumerationsformer (avsnitt 2.6 och 2.7) ingår följande behandlingar ur vår behandlingslista för naglar:

  • MAN-icure
  • Classic Manicure
  • OPI Gel Polish Manicure
  • OPI Gel Polish Manicure + Removal
  • Gentle Removal
  • Nail Fix
  • Nail Fix 2 nails
3. Brows On Repeat erbjuds i två olika prenumerationsformer; med eller utan bindningstid enligt nedan:
Miss Flexible Prenumerationen förnyas per automatik månadsvis tills den avslutas. Uppsägningstid 30 dagar före en ny månadsperiod ska börja.

Queen All Year Tolv (12) månaders bindningstid. Detta ger dig en lägre månadskostnad, du erhåller en exklusiv startgåva i form av ett digitalt presentkort till värde av 200 kr på Dashls veganska beauty sortiment, 10% rabatt på dashlbeauty.com samt erhåller inbjudan till events och förtur på nya produktlanseringar.
3.1 I ovan prenumerationsformer (avsnitt 3a och 3b) gäller följande: Man kan endast ha tre förbokade behandlingar aktiva samtidigt. När en behandling har passerat kan man boka in en till behandling så länge det inte överskrider max tre aktiva behandlingar åt gången. Tjänsten är begränsad så att det ej överanvänds till max fem (5) behandlingar i månaden per prenumerant.
3.2 I ovan prenumerationsformer (avsnitt 3a och 3b) ingår följande behandling ur vår behandlingslista för bryn:

  • Brow Express
3.3 Detta avsnitt (3.3a och 3.3b) berör endast prenumeranter som registrerat sig för tidigare Nail Club eller Brow Club före datumet 2022-05-10:
a) Nail Club: Avtalet om Dashl Nail Club innebär att du en gång per månad med utgångspunkt från ditt valda startdatum, får ta del av en bokningskod som motsvarar två “OPI Gel Polish Classic Manicure + Removal” behandlingar hos Dashl Beauty Bar. Senast dagen du valt som startdatum kommer du att få ett mail till angiven mailadress med din bokningskod som är giltig från startdatumet till samma datum nästkommande månad (ca 30 dagar). Inför varje ny period mailas det ut en ny kod. Prenumerationen är personlig.
b) Brow Club: Avtalet om Dashl Brow Club innebär att du med utgångspunkt från ditt valda startdatum får ta del av en bokningskod som motsvarar ett obegränsat antal “Brow Express” behandlingar hos Dashl Beauty Bar. Senast dagen du valt som startdatum kommer du att få ett mail till angiven mailadress med din bokningskod som är giltig från startdatumet. Bokningskoden gäller tills det att prenumerationen sägs upp. Prenumerationen är personlig.
4. PRISER
4.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt. Avvikande priser som annonseras under diverse aktiveringsperioder gäller endast från tid till annan som anges.
4.2 Priset för en Prenumeration består av en återkommande periodisk avgift (en månadsavgift).
4.3 Du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 45 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra, med en månads uppsägningstid).
5. BETALNING
5.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
5.2 Den första periodiska avgiften dras i samband med att man registrerar sig. Prenumerationens startdatum räknas från dagen den blir aktiv, vilket alltid är inom 24h från registreringstillfället på vardagar (helgdagar ej inräknade). Efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma dag som startdatum varje kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.
5.3 Betalning kan endast ske med kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard & American Express) via betalningsplattformen Stripe på vår Webbplats. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit- eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till hello@dashlbeauty.com (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).
5.4 Betalning av Prenumerationen kan inte ske med av oss utställd värdekod, tillgodo eller presentkort. Du kan inte kombinera Prenumerationen med andra erbjudanden.
5.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.
5.6 Priset för Prenumerationen är detsamma varje månad oavsett om man utnyttjat tjänsten eller inte, oavsett hur ofta man utnyttjat eller inte utnyttjat tjänsten under en månadsperiod. Priset för Prenumerationen är också detsamma oavsett om man ska på semester, varit sjuk eller annat, eller om stylisten man önskar att boka är på sin semester, sjuk eller annat. Vi kan ej heller garantera en specifik stylist under Prenumerationen. Se också avsnitt 7.2.

Nykundsrabatt, erbjudanden, kampanjer och rabatter.
Presentkort, rabatter och/eller tillgodohavanden med ett bestämt nominellt värde ("Vouchers") utställda av Dashl kan ej kombineras med ett medlemskap i Nail & Brow Club.

6. LEVERANSTIDER
6.1 Efter inkommen ansökan av en Prenumeration, kommer Prenumerationen att inom 24 timmar aktiveras (är det helgdag aktiveras det istället nästkommande vardag). Ett bekräftelsemail om aktiveringen kommer att skickas till den mailadress du tidigare angett i ansökan.
6.2 När din Prenumeration aktiverats kommer du kunna boka dina behandlingar genom ditt Dashl konto på dashl.se eller i appen.
7. DITT BESÖK
7.1 Vid ditt besök på Beauty Bar by Dashl ombeds du att styrka ditt medlemskap till stylisten på plats genom att visa upp både ditt medlemskap och din profilbild i Dashl appen eller webbsidan. För att kunna utföra din behandling behöver du ha laddat upp en profilbild på din Dashl-profil. Om du har problem med att ladda upp profilbilden, maila in din bild till hello@dashlbeauty.com så får du hjälp. Om du ej uppvisar din profilbild och medlemskap till stylisten på plats, har vi rätten att ej acceptera dig på din bokning, och du debiteras kostnaden för den inbokade behandlingen.
7.2 Vi kan ej garantera specifika stylister och förbehåller oss rätten att ändra stylist på din inbokade tid till en vad vi anser en likvärdig stylist, utan att meddela dig i förväg. Ändring av stylist godkänns inte som grund till avbokning om det är mindre än 24 timmar innan din inbokade behandlingstid.
7.3 Din Prenumeration är personlig och får inte överlåtas till någon annan Part. Om vi upptäcker misskötsel såsom delning av Prenumerationen med annan part, har vi rätten att neka dig och stänga av dig från tjänsten utan förvarning och utan att du får pengar tillbaka.
7.4 Vi rekommenderar alltid att bokning av behandlingar sker i god tid. Vi kan tyvärr inte garantera att det finns lediga behandlingstider på drop-in basis om förbokning ej skett. Då lediga tider är begränsade kan vi inte heller garantera tider inför helger och stora helgdagar.
8. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING
8.1 a) Utan bindningstid: Din Prenumeration är en tillsvidareprenumeration med månadsvis förlängning, utan bindningstid. Det innebär att din Prenumeration förlängs en månad i taget om du inte säger upp den senast en (1) månad innan aktuell period slutar. Exempel: Om din Prenumeration påbörjas den 12:e varje månad, och du säger upp den måste du meddela oss senast den 12:e månaden innan för att avsluta din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
b) Med bindningstid: Din Prenumeration löper till bindingstidens slut och övergår därefter automatiskt till en rullande tillsvidareprenumeration med en månads uppsägningstid. Det innebär att din Prenumeration efter att din bindningstid är över, förlängs en månad i taget om du inte säger upp den senast en (1) månad innan aktuell period slutar. Exempel: Om din Prenumeration påbörjas den 12:e varje månad, och du säger upp den måste du meddela oss senast den 12:e månaden innan för att avsluta din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Du är betalningsskyldig under hela bindningstiden. Om du har bindningstid kvar på din Prenumeration och vill ändå avsluta i förväg, kan du få en slutfaktura med en totalsumma för resterande period skickad till dig. Prenumerationer med bindningstid kan ej nedgraderas förrän den nuvarande prenumerationsperioden är avslutad.
8.2 Du säger upp Prenumerationen genom att besöka detta formulär och följa instruktionerna.
8.3 Uppsägningstiden är en månad. Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med avsnitt 8.1 förlängs Prenumerationen automatiskt. Har du bindningstid på din Prenumeration gäller bindningstiden och därefter en månads uppsägningstid enligt avsnitt 8.1.
9. ÅNGERRÄTT
I lag 2005:59 10 § stadgas att konsumenten har en ångerrätt på 14 dagar från det att avtalet ingåtts. I 11 § p.1 stadgas dock undantag som innebär att ångerrätten inte gäller om tjänsten har börjat fullgöras och konsumenten samtyckt till detta. Din Prenumeration påbörjas direkt när vi har aktiverat din Prenumeration och därmed har din ångerrätt försvunnit. Genom att betala för Prenumerationen samtycker du till detta villkor och att det inte finns någon ångerrätt efter att din Prenumeration aktiverats.

10. FRYSNING
10.1 Önskar du att frysa ditt abonnemang på grund av t.ex ett flytt, semester, föräldraledighet eller ett längre sjukdom, så ska detta ske skriftligt via mail till hello@dashlbeauty.com. Mailet ska innehålla information om hur länge (max tre månader). Frysningen börjar gälla från det att du mottager ett svar från Dashl som bekräftar din begäran om frysning.
10.2 Du kan frysa din Prenumeration mellan ett till tre månader. Det är endast möjligt att frysa Prenumerationen en gång per år. Vid frysning kommer också en bindningstid att förlängas med samma tidslängd. Vid speciella omständigheter kan man få frysa längre om man uppvisar dokumentation och intyg som styrker detta.
10.3 Frysning av Prenumeration ska ske via detta formulär senast fjorton (14) dagar innan Prenumerationen förnyas till en ny månad. Man kan ej säga upp en Prenumeration under en frysningsperiod, man kan tidigast göra det när Prenumerationen har startats igen. Om man vill säga upp sig under frysningstiden kommer uppsägningstiden börja räknas från att frysningen slutat.
11. AVBOKNING
No show innebär att man inte dykt upp till sin behandling och inte avbokat sin behandling minst 24 timmar innan behandlingstillfället. Dashl tillämpar 24 timmars om- och avbokningsregler, detta gäller strikt samtliga prenumeranter och kunder. Om man inte avbokar minst 24 timmar innan och inte dyker upp på sin bokade tid så betalar man ordinarie pris för sin behandling, alltså det fulla behandlingspriset. Denna kostnad kommer att antingen debiteras dig via ditt angivna betalkort eller via faktura. Vid utebliven betalning inom 7 dagar så inaktivaras du tillfälligt från din Prenumeration tills betalningen mottagits och prenumerationen kan då aktiveras igen. Under inaktiveringsperioden kommer du inte kunna boka ytterligare behandlingar trots att prenumerationsperioden fortgår i bakgrunden. Kommande redan inbokade behandlingar kan också komma att avbokas om betalning ej kommer oss tillhanda inom 7 dagar. Dessa kan då bokas in igen av dig i mån av plats när din Prenumeration är betald och aktiv igen.
11.1 Nails on Repeat: Du kan avboka eller ändra din bokning minst 24 timmar före din behandling utan kostnad. Om du avbokar mindre än 24 timmar innan din behandling debiterar vi dig för hela kostnaden för behandlingen per missat besök. Denna kostnad kommer antingen att debiteras dig via ditt angivna betalkort eller via faktura.
11.2 Brows On Repeat: Om du avbokar mindre än 24 timmar innan din behandling debiterar vi dig för hela kostnaden för behandlingen per missat besök. Denna kostnad kommer antingen att debiteras dig via ditt angivna betalkort eller via faktura.
12. BEFRIELSEGRUNDER
Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. MEDDELANDEN
Meddelanden till oss ska skickas till hello@dashlbeauty.com eller på chatten på www.dashl.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publicerar på Webbplatsen.

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, varorna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.
16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 45 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra, med en månad uppsägningstid).

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
Prenumerationen och dess villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.