Personuppgifter

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning behandlas alla uppgifter och personlig information som du lämnar vid bokning av behandling konfidentiellt och används för att säkerställa leveranser till dig. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Informationen du lämnar är endast tillgänglig för Dashl och kommer inte att delas med annan tredje part än våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för angivna syften. Du har rätt att inspektera informationen om dig. Du har alltid rätt att begära Dashl att ta bort eller korrigera informationen om dig. Se vidare vår Personuppgiftspolicy i länken till höger. Genom att acceptera villkoren för att använda Dashl, accepterar du ovanstående.

Köpvillkor

Dashl förmedlar behandlingar för ansvariga skönhetsbehandlarens räkning och är endast ombud. Som kund betalar du ingenting för att använda Dashl. Behandlingar som bokas via Dashl ska betalas och bokas inom Dashl.

Betalning

För dig som kund erbjuds olika metoder att betala för din behandling i samband med bokning. Dels har du möjlighet att betala i förskott via kredit- eller betalkort, dels kan du använda Klarna för betalning. Genom att använda Klarna som betalningsmetod godkänner du Klarnas villkor som du hittar här: Villkor Klarna

I samband med bokning ombeds Dashls kunder att genomföra en förskottsbetalning via kredit eller betalkort. Överföringen av information är krypterad och Dashl kan inte ta del av dina kortuppgifter vilket ökar säkerheten för kunder.

Vi erbjuder även möjlighet för dig som kund att använda dig av Klarna för betalning av din behandling i samband med bokning. Har du som kund valt att använda dig av Klarna för betalning är du betalningsansvarig gentemot Dashl och Dashl är ytterst ansvarig gentemot dig som kund i frågor som avser bokning och avbokning samt reklamation.

Bokning och avbokning

Dashls kunder har möjlighet att boka tid för skönhetsrelaterade tjänster och behandlingar hos anslutna salonger och professionella användare. Det är upp till salongen och den professionella användaren att ha uppsikt över sina bokningar och avbokningar, samt att hålla sitt bokningssystem uppdaterat.

En bokning kan ångras med komplett återbetalning fram till dess att det återstår 24 timmar till bokad tid.* Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av behandlingar.

För behandling som avbokas med färre än 24 timmar kvar till behandlingstid, debiteras Dashls kunder fullt pris för den bokade behandlingen. Om salongen eller den professionella användaren skulle behöva avboka ett behandlingstillfälle, är det på dennes ansvar att genomföra avbokningen. Det är även salongen eller den professionella användaren som ansvarar för skador, direkta och indirekta kostnader samt andra anspråk som kan uppkomma om en denne avbokar ett behandlingstillfälle.

Har du som kund dock valt att använda dig av Klarna för betalning av din behandling i samband med bokning ska du som kund istället vända dig direkt till oss på Dashl vid eventuell avbokning och vi på Dashl kommer även vara i kontakt med dig för det fall salongen eller den professionella användaren skulle behöva avboka ett behandlingstillfälle.

* För paketbokningar, företagsbokningar och bröllopsbokningar gäller att kunden avbokar minst 14 dagar innan bokat behandlingsdatum för full återbetalning.

Reklamation

Reklamation skall göras inom 5 dagar från besöket. Obligatoriskt vid reklamation är ett personligt besök på den Beauty Bar alternativt, salong eller hos den professionella utföraren som utfört behandlingen så att en bedömning kan göras. Alternativt kan du maila en bild till roxana@dashl.se. Vid reklamation följer vi ARN’s riktlinjer och du blir erbjuden möjliga tider för korrigeringsbehandling inom en vecka, inga återbetalningar görs oavsett.

Immateriella rättigheter

Hemsidan och tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och sådant material kan innehålla immateriella rättigheter. Genom att samtycka till Dashls villkor, förbinder du dig att respektera samtliga immateriella rättigheter.

Användargenererat material

I tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom bilder, videor, beskrivningar, meddelanden och fotografier. Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp material på vår tjänst. Vi tolererar inte budskap som vi anser vara olämpliga, olagliga eller oetiska. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller tjänstens användare.