Personuppgifter

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning behandlas alla uppgifter och personlig information som du lämnar vid bokning av behandling konfidentiellt och används för att säkerställa leveranser till dig. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Informationen du lämnar är endast tillgänglig för Dashl och kommer inte att delas med annan tredje part än våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för angivna syften. Du har rätt att inspektera informationen om dig. Du har alltid rätt att begära Dashl att ta bort eller korrigera informationen om dig. Se vidare vår Personuppgiftspolicy i länken till höger. Genom att acceptera villkoren för att använda Dashl, accepterar du ovanstående.

Köpvillkor

Dashl förmedlar behandlingar för ansvariga skönhetsbehandlarens räkning och är endast ombud. Som kund betalar du ingenting för att använda Dashl. Behandlingar som bokas via Dashl ska betalas och bokas inom Dashl.

Betalning

I samband med bokning ombeds Dashls kunder att genomföra en förskottsbetalning via kredit eller betalkort. Överföringen av information är krypterad och Dashl kan inte ta del av dina kortuppgifter vilket ökar säkerheten för kunder.

Bokning och avbokning

Dashls kunder har möjlighet att boka tid för skönhetsrelaterade tjänster och behandlingar hos anslutna salonger och professionella användare. Det är upp till salongen och den professionella användaren att ha uppsikt över sina bokningar och avbokningar, samt att hålla sitt bokningssystem uppdaterat.

En bokning kan ångras med komplett återbetalning fram till dess att det återstår 24 timmar till bokad tid. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av behandlingar.

För behandling som avbokas med färre än 24 timmar kvar till behandlingstid, debiteras Dashls kunder fullt pris för den bokade behandlingen. Om salongen eller den professionella användaren skulle behöva avboka ett behandlingstillfälle, är det på dennes ansvar att genomföra avbokningen. Det är även salongen eller den professionella användaren som ansvarar för skador, direkta och indirekta kostnader samt andra anspråk som kan uppkomma om en denne avbokar ett behandlingstillfälle.

Reklamation

För reklamation av utförda behandlingar ombeds Dashls kunder att i första hand kontakta den salong elle rprofessionella utföraren som utfört behandlingen.

Immateriella rättigheter

Hemsidan och tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje parter och sådant material kan innehålla immateriella rättigheter. Genom att samtycka till Dashls villkor, förbinder du dig att respektera samtliga immateriella rättigheter.

Användargenererat material

I tjänsten kan du ladda upp innehåll såsom bilder, videor, beskrivningar, meddelanden och fotografier. Du garanterar att du innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att visa och ladda upp material på vår tjänst. Vi tolererar inte budskap som vi anser vara olämpliga, olagliga eller oetiska. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller tjänstens användare.

Fullständiga villkor

Läs mer här för utförlig beskrivning av våra användarvillkor samt vår personuppgiftspolicy.

open_in_new Användarvillkor
open_in_new Personuppgiftspolicy