16 juni 2022

Med anledning av felaktiga påståenden i media

Både Handelsnytt och Expressen har nyligen publicerat felaktiga påståenden om vår verksamhet. 

Det påstås att våra löner ligger i nivå med minimilönerna i kollektivavtalet. Detta stämmer inte. Vi har en lönetrappa som är baserad på utbildning samt tidigare erfarenhet och även anställningstid inom Dashl. Utöver det betalar vi provision till våra anställda. Våra löner är i linje med Skönhetsvårdsavtalet “Löner med Provision”. För oss är schyssta arbetsvillkor avgörande för att locka och behålla de bästa medarbetarna. Vi erbjuder friskvård och interna utbildningar. Vi har en lönepolicy, diskrimineringspolicy och arbetsmiljöhandbok för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har flexibla arbetstider heltid och deltid för att passa med stylisternas familjesituation och egna verksamheter. Vi erbjuder kompetensutveckling på vår professionella skönhetsskola Beauty Academy där hittills 50% av vår personal har fått möjligheten att vidareutvecklas i sin yrkeskarriär. Detta erbjuder vi helt kostnadsfritt. Det finns även möjligheter att jobba utomlands eller förflytta sig till andra städer för den som vill. 

Vi har i dagsläget inget kollektivavtal. Vi är ett litet bolag och arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Frågan om kollektivavtal är under ständig utvärdering och kan givetvis komma att förändras framöver. Vi är lyhörda inför våra medarbetares behov. I en av de publicerade artiklarna påstås det att vi skulle ha något emot att anställda går med i facket. Detta stämmer inte. Vi har idag anställda som är anslutna till facket. Och nej, som anställd ringer man inte in sin egen vikarie vid sjukdom som påstås. Alla sjukanmälning går genom en gruppchef – det är också gruppchefen som ringer in ersättare vid sjukdom.

Ett annat felaktigt påstående som Handelsnytt initierat är att våra anställda utsätts för farliga kemikalier. Detta stämmer inte eftersom vi inte använder de kemikalier som Handelsnytt hävdar att vi har i våra salonger. Vi har medvetet, sedan vi startade Dashl, valt att inte använda de frisörkemikalier och material som Arbetsmiljöverket refererar till, under någon av våra behandlingar. Vi erbjuder varken konstgjorda naglar eller lösögonfransar och därför behövs heller inte de kemiska produkterna som Handelsnytt refererar till. Vi gör alla nödvändiga riskbedömningar. Eftersom vi inte arbetar med akryler, polygel och gelematerial (samlingsbegrepp konstnaglar) behöver vi heller inte punktutsug då vi inte använder elfilar som skapar slipdamm. Och eftersom vi inte arbetar med fransförlängning har vi heller varken starka eller farliga lim i våra salonger. Våra frans- och brynbehandlingar (lashlift och brow lift) görs med ett svenskt veganskt märke som är oerhört skonsamt.

Ytterligare ett faktafel handlar om påståendet att MQ avslutat samarbetet med oss. Inte heller detta stämmer. Dashl valde att inte förlänga avtalet med MQ eftersom vi är mitt i en internationell expansion som kommer att ta mycket av vårt fokus. Därmed löper vårt samarbete med MQ ut i slutet på augusti.

Det är oerhört beklagligt att Handelsnytt initierar och publicerar felaktiga anklagelser. Vi som grundat det här företaget drivs av att förändra en bransch som bygger på exploatering av kvinnor, samtidigt som vi erbjuder en tjänst som är i linje med den moderna kvinnans förväntningar. Vi vet att skönhetsbranschen kan vara ful. Så vi lyfter den.

Stort tack för ditt förtroende.

Team Dashl

Dela

Tillbaka till Dashl Edit

chevron_left